Ujęcie wody Brzozie, gm. Brzozie

Ujęcie wody w Brzoziu, które. w ramch niniejszej inwestycji zostało zmodernizowane oraz rozbudowane, składa się z trzech otworów studziennych oraz nowoczesnej stacji uzdatniania wody.

Dla nowego ujęcia wody przyjęto następujące rozwiązanie technologiczne zaproponowane oraz zaprojektowane przez INEKO:

  • pompownia I stopnia - pompy głębinowe w studniach,
  • aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym,
  • filtracja dwustopniowa - odżelazianie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym,
  • zbiornik retencyjny,
  • pompownia II stopnia - pompowanie do sieci wodocigowej.

Ujęcie pracuje w sposób w pełni automatyczny - nie wymaga obsługi. Pracą stacji steruje mikroprocesowy sterownik programowalny ICSW zapewniający między innymi automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu w zbiorniku wyrównawczym, natomiast pracą pomp drugiego stopnia steruje odrębny sterownik mikroprocesorowy IC2001 utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym pozomie.


więcej zdjęć >>


Aktualności:

 

Informacje ogólne:

Inwestor: Gmina Brzozie (woj. kujawsko-pomorskie)

Parametry techniczne ujęcia:

Qmaxh = 55 m3/h

  Qmaxd = 558 m3/d
  Qśrd = 441 m3/d
Łączna liczba obsługiwanych mieszkańców: 1130
Zaopatrywane miejscowości: Brzozie, Sugajno, Mały

 

Głęboczek i Augustowo
Czas realizacji: wrzesień 2007 - listopad 2007
Pozyskane środki: 524.000 PLN (Z.P.O.R.R.)
  87.000 PLN (budżet państwa)
Środki własne gminy: 429.000 PLN
Wartość inwestycji: 1.040.000 PLN
 
                 

 
Copyright INEKO
 
ostatnia aktualizacja 07.11.2010
woda i ścieki wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo instalacje wewnętrzne sieci zewnętrzne