Oczyszczanie ścieków  
Ochrona wód gruntowych i powierzchniowych jest ważnym elementem składowym założeń dla strategii zrównoważonego rozwoju Polski. Wskaźniki zanieczyszczeń w wodach polskich rzek i jezior często przekraczają dopuszczalne normy określone prawem unijnym. W większości wypadków kluczowym działaniem dla ochrony wód powierzchniowych oraz gruntowych jest budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków.

Firma INEKO zajmuje się projektowaniem oczyszczalni ścieków działających w technologii osadu czynnego. Podążając za trendami obowiązującymi w krajach zachodnich specjalizujemy się w projektowaniu oczyszczalni typu SBR (Sequencing Batch Reactor). Zastosowanie w naszych projektach, zaawansowanej techniki kontrolno-pomiarowej pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności procesu oczyszczania przy równocześnie niskich nakładach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nasze oczyszczalnie projektujemy w oparciu o technologię szwedzkiej firmy FLYTH.

Uzdatnianie oraz ujmowanie wody

Woda pitna o niedostatecznych parametrach użytkowych jest problemem wielu polskich gmin. INEKO oferuje Państwu pakiet usług, od projektowania, aż po nadzór inwestycji i sewis ekspoatacji stacji uzdatniania oraz ujęć wody pitnej. Proponowane przez nas rozwiązania są ściśle dopasowane do Potrzeb naszych klientów, co w znacznym stopniu ogranicza nakłady inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

Przykładowy projekt:

- Stacja Uzdatniania Wody Targowisko Dolne, gm. Lubawa

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług !


Aktualności:

 
   

 

 

 

 

 

 

 
                 

 
Copyright INEKO
 
ostatnia aktualizacja 07.11.2010
woda i ścieki wentylacja, klimatyzacja i ogrzewnictwo instalacje wewnętrzne sieci zewnętrzne diese Seite auf deutsch